Програмування JavaScript, FrontEnd

тел. 067-6701137
032-240-30-93


Програма курсу (102 акад. год.)

 • Основи JavaScript. Базові поняття. 
 • Структура коду. Типи даних. Перетворення типів. 
 • Базові оператори. Alert, prompt, confirm. 
 • Оператори порівняння. Логічні оператори. Цикли while та for. Конструкція "switch". 
 • Опції. Якість коду. Поліфіли. 
 • Налагодження. Коментарі. Автоматичне тестування. 
 • Об'єкти. Копіювання об'єктів та посилання. Складання сміття. Перетворення об'єктів у примітиви. 
 • Рядки. Масиви. Методи масивів. Об'єкти, що перебираються. Map та Set. 
 • Object.keys, values, entries. Дата і час. 
 • Просунута робота з функціями. Рекурсія та стек. Прив'язка контексту до функції. 
 • Властивості об'єкта, їх конфігурація. Прапори та дескриптори властивостей. Властивості - гетери та сетери
 • Прототипи, успадкування. Методи прототипів. 
 • Класи. Спадкування класів. Розширення вбудованих класів. 
 • Обробка помилок. Користувальницькі помилки, розширення Error. 
 • Front-end. Алгоритми та структури даних. 
 • Проміси, async/await. 
 • Генератори просунута ітерація. 

Назва курсу
Кількість занять
Вартість курсу, грн
Мова програмування Javascript, FrontEnd51126002009-2024 TERACONSULT - бізнес- та IT-консалтинг
Сайт створено -