Курси 1С: Підприємство 8

тел. 067-6701137
032-240-30-93

20 занять

Програма "1С: Підприємство 8" широко і активно використовується для ведення обліку як великими підприємствами, так і малими фірмами. Її використовують не лише бухгалтери, а й менеджери, складські працівники, працівники відділу кадрів, керівники підприємств тощо. Програма є незамінною у веденні бухгалтерського та управлінського обліків.

Базовий курс дає можливість освоїти загальні принципи роботи в програмах системи 1С: Підприємство 8, а саме: працювати з внутрішньо-програмними довідниками, вносити, реєструвати та редагувати дані про господарські операції, складати проведення, робити різні види аналізу, створювати звіти і багато іншого.

Програма курсу:

 • Характеристика концепції системи 1С:Підприємство 8, загальні принципи функціонування.
 • Принципи роботи з формами.
 • Основні елементи системи (константи, довідники, плани рахунків, документи, журнали документів) та правила роботи з ними.
 • Налаштування конфігурації на облік в конкретній фірмі, внесення початкових залишків.
 • Облік операцій придбання запасів та послуг.
 • Облік операцій реалізації запасів та послуг.
 • Аналіз взаєморозрахунків з контрагентами.
 • Складські операції.
 • Документальне оформлення повернень.
 • Облік операцій з грошовими засобами (каса, банк).
 • Облік ПДВ.
 • Кадровий облік.
 • Облік розрахунків за заробітною платою (налаштування, нарахування та виплата заробітної плати, сплата податків на заробітну плату).
 • Облік розрахунків з підзвітними особами (авансові звіти).
 • Облік малоцінних активів.
 • Загальна характеристика документального оформлення таких операцій: виробництво продукції та послуг, облік необоротних активів, валютні операції.
 • Особливості закриття звітного періоду.
 • Формування стандартних звітів (оборотно-сальдова відомість і т.д.).
 • Формування спеціалізованих звітів (касова книга, реєстр податкових накладних, книга доходів та витрат).
 • Формування регламентованих звітів (на прикладі формування Декларації з ПДВ).

Назва курсу
Кількість занять
Вартість курсу, грн
1С:Підприємство 8
базовий рівень
20
3200

 

Навчання на курсі "1С: Підприємство 8. Професійний" здійснюється на базі типової конфігурації 1C: "Бухгалтерія 8 для України".

Програма курсу включає 20 занять базового курсу та додатково 10 занять, на яких розглядаються наступні питання:
 • Ширше і більш детальне вивчення правил роботи з формами, оптимальне налаштування форм для конкретної фірми (фірм)
 • Особливості оформлення операцій, які розглядаються в базовому курсі
 • Особливості використання різноманітних стандартних звітів для аналізу діяльності фірми, пошук та виправлення помилок в бухгалтерському та податковому обліку
 • Облік основних засобів та нематеріальних активів (придбання, ввід в експлуатацію, нарахування зносу, ремонти та модернізації, вибуття основних засобів)
 • Облік виробництва продукції та послуг
 • Облік валютних операцій
 • Облік та формування звітності з єдиного податку
 • Загальна характеристика режиму «Конфігуратор» (програмування конфігурації та адміністрування), процедура поновлення конфігурації
 • Адміністрування в програмах 1С, в т.ч.: створення резервних копій інформаційної бази, авторизація доступу (реєстрація користувачів, зміна паролів), права та інтерфейси користувачів, тестування та виправлення інформаційної бази.
Назва курсу
Кількість занять
Вартість курсу, грн
1С:Підприємство 8
професійний рівень
10
1600

Система наших ЗНИЖОК:

 • 10% на кожен наступний курс 
 • 20% при запису в групу двох осіб разом
 • *25% при  запису в групу трьох і більше осіб разом

 Увага! Система наших ЗНИЖОК у випадку акційної ціни не діє.


2009-2024 TERACONSULT - бізнес- та IT-консалтинг
Сайт створено -