1C Підприємство 8

1С Підприємство 8 Продаж, встновлення, навчання по використанню всієї лінійки продуктів на базі платформи 1С.
 Розробка, впровадження і супровід спеціалізованих рішень на платформі 1С Підприємство 8 для виробництва, дистрибуції, торгівлі, логістики

1С: Бухгалтерія 8

"1С: Бухгалтерія 8 для України" - універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (у тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

Бухгалтерський і податковий облік реалізовані відповідно до чинного законодавства України. До складу "1С: Бухгалтерии 8 для України" включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. № 291.

Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики, створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. "1С: Бухгалтерія 8" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерією підприємства.


Управління торгівлею


Конфігурація "Управління торгівлею для України" системи програм "1С: Підприємство 8" є типовим прикладним рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечивши тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Конфігурація призначена для автоматизації обліку в організаціях, що займаються оптово-роздрібною торгівлею. Конфігурація дозволяє вести оперативний облік і керування не тільки торговими, а й складськими і фінансовими операціями.

Зарплата і Управління Персоналом

Програма "1С: Зарплата і Управління Персоналом 8 для України" призначена для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств. Це прикладне рішення нового покоління, в якому враховані як вимоги законодавства, так і реальна практика роботи підприємств, а також перспективні світові тенденції розвитку підходів до мотивації і управління персоналом.

Прикладне рішення може успішно застосовуватися в службах управління персоналом і бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, зацікавлених в ефективній організації роботи співробітників. За допомогою рішення автоматизуються наступні напрямки управлінської і облікової діяльності:

 •     планування потреб в персоналі;
 •     рішення задач забезпечення бізнесу кадрами - підбір, анкетування і оцінка;
 •     управління компетенціями, атестаціями працівників;
 •     управління фінансовою мотивацією персоналу;
 •     ефективне планування зайнятості персоналу;
 •     облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 •     нарахування та виплата заробітної плати;
 •     числення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 •     відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

Управління виробничим підприємством

Конфігурація "Управління виробничим підприємством" - це типове прикладне рішення, що відповідає основним вимогам до управління й обліку на виробничому підприємстві. Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, що відповідає корпоративним, українським і міжнародним стандартам і забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємства.

Прикладне рішення створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. У той же час рішення чітко розмежовує доступ до збережених відомостями, а також можливості тих або інших дій залежно від статусу працівників.

На підприємствах холдингової структури загальна інформаційна база може охоплювати всі організації, що входять до холдингу. Це істотно знижує трудомісткість ведення обліку за рахунок повторного використання різними організаціями загальних масивів інформації. При цьому по всіх організаціях ведеться наскрізний управлінський і регламентований (бухгалтерський і податковий) облік, але регламентована звітність формується роздільно по організаціях.

Факт здійснення господарської операції реєструється один раз і одержує відображення в управлінському і регламентованому обліку. Необхідність повторного введення інформації виключена. Засобом реєстрації господарської операції є документ, причому для прискорення роботи широко використовуються механізми підстановки даних "за умовчанням", введення нових документів на підставі раніше введених.
У прикладному рішенні прийняті наступні принципи співвідношення даних різних обліків:
 • незалежність даних управлінського, бухгалтерського та податкового обліку;
 • порівнянність даних управлінського, бухгалтерського та податкового обліку;
 •  збіг сумових і кількісних оцінок активів і зобов'язань за даними управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, за відсутності об'єктивних причин їх розбіжності.

Управління торговим підприємством для України

Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" є комплексним рішенням, що дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством.


2009-2024 TERACONSULT - бізнес- та IT-консалтинг
Сайт створено -