Програмування Java

тел. 067-6701137
032-240-30-93

Java – об'єктно-орієнтована мова програмування, яка розроблялась як платформо-незалежна мова. Тому зазвичай Java-програми  виконуються віртуальною машиною для конкретної платформи. Це одна з найпопулярніших мов впродовж десятків років. Наш курс допоможе стати програмістом Java

Програма курсу (116 акад. год.)

 • Віртуальна машина Java, компілятор, типи змінних, метод main.
 • Математичні, логічні, бінарні оператори, if– else, switch.
 • Масиви, матриці, цикли for, while, do while. Методи.
 • Поняття класу і об’єкту. Поля та методи класу. Конструктори.
 • Модифікатори доступу, гетери та сетер, інкапсуляція, метод toString().
 • Композиція, агрегація.
 • Наслідування. Клас Object та його методи.
 • Абстрактні класи та інтерфейси.
 • Override, overload. Поліморфізм.
 • Еnum в Java, їх об'ява, конструктори, методи, поля та приклади використання.
 • Колекції. Види колекцій, ієрархія класів. Списки.
 • Методи equals, hashCode. Інтерфейс Set, HashSet, LinkedHashSet.
 • Інтерфейси Comparable, Comparator. TreeSet.
 • Інтерфейс Map та його реалізації TreeMap, LinkedHashMap, HashMap.
 • Внутрішні класи. Зв'язок зовнішнього класу з внутрішнім, і навпаки.
 • Локальні та анонімні класи. Приклади використання.
 • Виключення. Ієрархія виняткових ситуації.
 • Запис та читання з файлів. Об’єкт File.
 • Серіалізація. Transient.
 • Блоки try -catch– finally, декларація throws. Свої Exceptions.
 • Параметризовані класи. Generics.
 • Generics. Наслідування, super.
 • Багатопоточність, створення потоків Threads, Runnable.
 • Паралельне виконання програм, кооперація потоків.
 • Concurrency. ExecutorService. Заплановане виконання потоків.
 • IDE. Налаштування оточення.
 • Створення проектів. Особливості та розробка.


Назва курсу
Кількість занять
Вартість курсу, грн
Мова програмування Java58145002009-2024 TERACONSULT - бізнес- та IT-консалтинг
Сайт створено -